Press | Moj Kiosk

Press

SINERGIJA DVE USPEŠNE KOMPANIJE

14.01.2015.

Centrosinergija, deo poslovnog sistema Centro Štampa Holding, u čijem je vlasništvu i Moj kiosk, potpisala je Ugovor o distribuciji duvanskih proizvoda sa kompanijom British American Tobacco (BAT).

Centrosinergija, deo poslovnog sistema Centro Štampa Holding, u čijem je vlasništvu i Moj kiosk, potpisala je Ugovor o distribuciji duvanskih proizvoda sa kompanijom British American Tobacco (BAT).

Izvor: http://www.balkanmagazin.net/search?q=Centro+%C5%A0tampa&p=0&ad=on&from=15.12.2014&to=15.01.2015