Press | Moj Kiosk

Press

Pravila Facebook nagradnog konkursa

24.12.2021.

Prijavljivanjem za učešće u Facebook konkursu učesnici prihvataju u celosti ova Pravila koja će učesnicima biti dostupna u okviru aplikacije. Učesnici slanjem svojih podataka daju pristanak za obradu ličnih podataka u skladu sa ZAKONOM O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI („Sl. glasnik RS“, br.87/2018).

1. NAZIV, SEDIŠTE I DRUGI BITNI PODACI U POGLEDU ORGANIZATORA

Organizator nagradnog konkursa je Preduzeće za trgovinu na malo Štampa sistem d.o.o. BEOGRAD, Bulevar Milutina Milankovića 19, 11070 Novi Beograd, PIB: 103915893 (u daljem tekstu: Organizator)


2. NAZIV, VREME TRAJANJA I SVRHA KONKURSA

Konkurs će biti dostupan na zvaničnoj Moj Kiosk Instagram stranici. Konkurs se organizuje na zidu Instagram stranice, u periodu od 24.12. do 27.12.2021. Svi zainteresovani učesnici će moći u pomenutom vremenskom periodu da učestvuju u konkursu ukoliko:

  1. Prate zvaničan Instagram nalog Moj Kiosk
  2. Share- ujunagradni post na svom Instagram story-ju
  3. Taguju najmanje dve osobe u komentaru ispod posta

Pet učesnika po izboru stručnog žirija dobiće nagrade predviđene ovim pravilima.


3. USLOVI I OPIS UČESTVOVANJA NA FACEBOOK KONKURSU

U nagradnom konkursu može učestvovati svako punoletno lice koje ima prijavljeno prebivalište ili boravište na teritoriji Republike Srbije.

Učestvovanje sa lažnih profila je zabranjeno. Svaki pokušaj učestvovanja sa lažnih profila biće automatski prijavljen organima nadležnim za tehnološki kriminal. Učesnici koji osvoje nagradu na konkursu moraće da dostave sledeće lične podatke oraganizatoru nagradne igre: puno ime i prezime, adresu stana, broj telefona. Organizator će se prema ličnim podacima odnositi u skladu sa zakonima Republike Srbije, a svako lice koje dostavi tražene podatke samim učešćem na konkursu i dostavljanjem podataka izražava saglasnost da se dostavljeni podaci mogu upotrebljavati za potrebe administriranja i dodele osvojene nagrade.

U slučaju da administrator uoči zloupotrebu stranice od strane jednog ili više korisnika mreže, ovi korisnici će bez upozorenja biti diskvalifikovani i blokirani.


4. MEHANIZAM NAGRADNOG KONKURSA

Da bi zainteresovani korisnik učestvovao u nagradnom konkursu, potrebno je da prati Instagram stranicu Moj Kiosk, Share- ujenagradni post na svom Instagram story-ju, taguje najmanje dve osobe u komentaru ispod posta.

Jedna osoba može samo sa jednim komentarom da učestvuje u nagradnom konkursu.


4.1. ROK ZA PROGLAŠAVANJE POBEDNIKA

Rok za proglašavanje dobitnika nagrada je do 3 dana od završetka konkursa. Dobitnici nagrada se proglašavaju putem Facebook i Instagram story-ja, gde se korisnici taguju i gde im se naglašava da se jave u inbox strane, gde je potrebno da ostave sledeće podatke: ime i prezime, adresu, broj telefona.


4.2. ROK ZA ISPORUKU NAGRADE

Rok za slanje nagrada je 7 dana od objavljivanja dobitnika. Nagrade će se slati na najbliži kiosk njihove adrese stanovanja.

Ukoliko se dobitnik ne javi Organizatoru i ne dostavi svoje podatke u roku od 3 dana od proglašenja pobednika - gubi pravo na nagradu.

U slučaju da dobitnik iz bilo kog razloga odbije nagradu, ili ga Organizator, iz bilo kog razloga ne može kontaktirati koristeći kontakt podatke koje mu je dobitnik dostavio, Organizator neće biti u obavezi da mu dodeli nagradu. Organizator neće biti odgovoran za slučaj da je dobitnik dao pogrešne lične podatke.


5. NAGRADA

Pet učesnika po izboru stručnog žirija osvojiće po jednu nagradu.

Dobitnici nagradnog konkursa biće obavešteni o ishodu u roku od 3 dana od dana završetka konkursa. Dobitnici imaj rok 3 dana za odstavu adrese isporuke i potrebnih ličnih podataka, od dana kada su obavešteni o nagradi. Rok za slanje nagrada je 7 dana od dana od objavljivanja dobitnika.


5.1. OBAVEŠTENJE O RUKOVANJU I ZAŠTITI LIČNIH PODATAKA

U nagradnom konkursu ne mogu učestvovati lica zaposlena kod Organizatora i lica koja su na bilo koji način učestvovala u pripremi ili realizaciji Facebook konkursa, kao ni članovi užih porodica ovih lica.

Prijavljivanjem za učešće u Facebook konkursu učesnici prihvataju u celosti ova Pravila koja će učesnicima biti dostupna u okviru aplikacije. Učesnici slanjem svojih podataka daju pristanak za obradu ličnih podataka u skladu sa ZAKONOM O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI („Sl. glasnik RS“, br.87/2018).


5.2. LIČNI PODACI

Prijavljivanjem za učešće u nagradnom konkursu učesnik daje saglasnost Organizatoru da koristi njegove lične podatke. Organizator može da prikuplja i obrađuje u marketinške svrhe, te za potrebe statističke obrade. Lični podaci biće korišćeni u skladu sa propisima o zaštiti ličnih podataka i isključivo za navedenu svrhu. Učesnik je ovlašćen da se u svakom trenutku usprotivi korišćenju svojih ličnih podataka u marketinške svrhe, te da zahteva da mu se omogući uvid, dopuna, ispravka i brisanje ličnih podataka, kao i da povuče datu saglasnost. Ostvarivanje prava na brisanje ličnih podataka učesnika, te povlačenje date saglasnosti smatraće se odustajanjem od učešća u Instagram konkursu. Navedena prava učesnik može ostvariti slanjem takvog zahteva Organizatoru u inbox Instagram stranice.


6. PREKID KONKURSA

Konkurs se može prekinuti jedino u slučaju više sile o čemu će učesnici odmah biti obavešteni putem pisanog obaveštenja na Instagram profilu.U Beogradu, 24.12.2021.