Politika privatnosti | Moj Kiosk

Politika privatnosti

Pristup MOJ KIOSK veb-sajtu i svim njegovim sadržajima dozvoljen je osobama svih uzrasta.

VEB-SAJT ima svoje vlastite sadržaje, sadržaje partnera i oglašivača, besplatne sadržaje, sadržaje koje su kreirali posetioci i linkove na spoljne (druge) stranice.

Odgovornost

MOJ KIOSK ne snosi odgovornost za sadržinu veb-stranica izvan svog portala.

Kompanija MOJ KIOSK i ostala pravna lica koja su učestvovala u stvaranju, proizvodnji i isporuci ove veb-sranice ne preuzimaju nikakvu odgovornost za bilo koju direktnu ili indirektnu štetu, gubitak ili trošak koji proizlazi iz pristupa, upotrebe, mogućnosti ili nemogućnosti upotrebe ove veb-stranice.

Takođe, MOJ KIOSK ne preuzima nikakvu odgovornost za gubitak ili kvar prouzrokovan virusima koji mogu zaraziti vaš kompjuter preuzimanjem materjala sa ove veb-stranice.

Sve sadržaje veb-sajta koristite na vlastitu odgovornost. MOJ KIOSK se ne može smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu nastalu korišćenjem.

AUTORSKA PRAVA

Štampa sistem je nosilac žiga MOJ KIOSK i polaže autorska prava na sve svoje sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka i programski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela veb-sajta smatraće se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

MOJ KIOSK će odmah razmotriti primedbe nosilaca koji smatraju da im je objavljivanjem sadržaja na veb-sajtu povređeno sopstveno autorsko pravo. U slučaju da se utvrdi da se radi o povredi autorskog prava, tekst, fotografija ili neki drugi sadržaj biće skinuti sa portala.

LINKOVI NA SPOLJNE STRANICE

MOJ KIOSK sadrži linkove koji vas povezuju sa veb-stranicama izvan svog portala.

SPOLJNI SARADNICI

Oglašavanje

MOJ KIOSK nije odgovoran ni za kakvu štetu nastalu oglašavanjem na svom portalu, jer se radi o poslovnom odnosu između posetioca portala i oglašivača.

Nedozvoljene radnje

Pod nedozvoljenim radnjama se smatraju sve aktivnosti koje MOJ KIOSK smatra neprimerenim ili nezakonitim. Pod ovakvim radnjama se smatraju i povreda privatnosti bez pristanka pojedinca o čijoj se privatnosti radi, korišćenje stranice radi klevete bilo koje članice koja posluje pod zajedničkim brendom MOJ KIOSK ili bilo kog njenog zaposlenog.

Ukoliko ipak bude preduzeta bilo koja od navedenih nedozvoljenih radnji, odmah ćemo pokrenuti odgovarajući krivični i parnični postupak za naknadu štete protiv pravnog i fizičkog lica.

MODIFIKOVANJE I PROMENA PRAVILA

MOJ KIOSK zadržava pravo da bez najave izmeni ili dopuni ova pravila korišćenja, koja se primenjuju od dana objavljivanja na portalu.

Koristeći bilo koji sadržaj na portalu MOJ KIOSK, podrazumeva se da ste upoznati i sa najnovijim izmenama i pravilima.